Stichting wereld zonder kinderkanker

Wie zijn wij?

In 2008 is Stichting Wereld Zonder Kinderkanker opgericht. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoeksprojecten die worden gefinancierd door World Child Cancer NL. World Child Cancer NL draagt bij aan verbetering van de zorg voor kinderen met kanker in de hele wereld.  

Daartoe stimuleert World Child Cancer NL onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van kinderkanker met een internationale impact en realiseert het twinning-programma’s tussen met name het Prinses Máxima Centrum en partnerziekenhuizen in armere landen. 

Dit alles om te komen tot een Wereld Zonder Kinderkanker