Een wereld zonder kinderkanker

Jaarlijks treft de ziekte kanker meer dan 400.000 kinderen. Ruim 80% van hen leeft in arme landen. Daar is de kans op genezing minder dan 10%, terwijl die in rijkere landen momenteel 75% is. De basisgezondheidszorg verbetert in arme landen, en dat leidt tot minder kindersterfte aan infecties en ondervoeding. Kanker neemt er echter als doodsoorzaak relatief juist toe. Jaarlijks overlijden er meer dan 300.000 kinderen wereldwijd.

Stichting Wereld Zonder Kinderkanker wil dat geen enkel kind meer zal overlijden aan kanker, waar ook ter wereld, met  een optimale kwaliteit van leven. Daartoe stimuleren wij onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van kinderkanker met een internationale impact, en realiseren wij twinning-programma’s tussen met name Prinses Máxima Centrum en partnerziekenhuizen in armere landen.